VALUES
KW DNA

Artboard 1

DNA

Cada decisió que prenem com empresa està basada en una sèrie de valors que en el seu conjunt formen l’ADN Killing Weekend.
#killingweekenddna

arrow
Artboard 2

INDEPENDENT BRAND

Ens definim per ser una marca de moda independent, amb ple control creatiu. Això ens permet evolucionar sense límits amb l’única meta de progresar i trencar esquemes.
#killingweekendindependentbrand

limited editions

LIMITED EDITIONS

Si cada persona és diferent, per què hem de vestir tots igual?
Totes les peces Killing Weekend són produïdes en edicions limitades, oferint una gran varietat d’opcions. Peces úniques per persones úniques.
#killingweekendlimitededitions

local design

LOCAL DESIGN

Creiem que un producte o disseny ha de parlar d’on prové. Un dels principals objectius és potenciar i donar a conèixer la creativitat del nostre territori.
#killingweekendlocaldesign

consicious

CONSCIOUS BRAND

Investigar, analitzar, debatre i formarnos críticament són els propòsits de Killing Weekend. Mitjançant aquestes pautes arribarem a ser una marca més responsable i sostenible. Creant una comunitat més conscient aconseguirem obrir noves portes a formes alternatives de viure.
#killingweekendconsciousbrand

social

SOCIAL PROJECT

Killing Weekend no pretén ser únicament una empresa que treballa pel benefici propi. Creiem que les entitats privades han de repercutir positivament en el bé comú de la societat que l’envolta. Per aquest motiu ens esforcem per mantenir un lligam estret amb la nostra ciutat, Manresa, estan vinculats en diverses organitzacions.
#killingweekendsocialproject

L’ANTIC

“L’Antic” és el moviment creat per comerciants, restauradors i voluntaris, interessats a potenciar l’activitat social en el centre històric de Manresa.
@lanticmanresa

FABA

El FABA és el Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, la programació artística que pretén convertir l’edifici de l’Anònima en un centre de creació per a la cultura transformadora referent a Catalunya a través dels agents culturals del barri antic.
@fabamanresa_

animal

ANIMAL FRIENDLY

L’equip de Killing Weekend som amants dels animals. Pensem que el maltractament o sacrifici animal no ha de formar part de la nostra societat, per aquest motiu no utilitzem materials provinents d’animals.
#killingweekendloveanimals

no rules

NO RULES

Les peces Killing Weekend no es vinculen a conceptes de talla i sexe. Dissenyem per crear composicions lineals que aportin a la persona la màxima comoditat. L’objectiu del disseny és ser funcional i que s’adapti fàcilment a qualsevol situació. Creacions atemporals per persones amb un caràcter únic.
#killingweekendnorules